پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
کارگاه ها

 

سال 1398

ردیف 

عنوان

مدرس

     تاریخ برگزاری    

مواد آموزشی 
  تعداد شرکت کننده ها   
صورتجلسه
   دوره  برنامه زمانبندی 
1
ترجمان دانش 
زهرا مهری 
98/1/27
slides
25
صورتجلسه
8 ساعت program
2
شناسه های آکادمیک 
نجمه نوارباف زاده 
98/3/28
slides
8
صورتجلسه  8 ساعت program
3
چاپ و انتشار مقاله 
دکتر رحیم
98/4/20
Sllides
23
 صورتجلسه 
12ساعت program
4
جستجوی پیشرفته 
دکتر صباغیان  
دکتر پارسایی فر 
98/6/12

98/6/13

slides
15
صورتجلسه
12 ساعت program
5
آشنایی با راهبردهای جستجو

(ویژه دانشجویان)

نجمه 

نوارباف زاده

98/9/11

98/9/12

slides
9
صورتجلسه  4 ساعت program
6

جستجو در پایگاه pubmed

( ویژه دانشجویان)

نجمه 

نوارباف زاده 

98/9/13

slides 5 صورتجلسه  3ساعت program
7 ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت  دکتر جواد زارعی

98/11/15

Slides 12 صورتجلسه  5 ساعت program
8 جستجوی پیشرفته و بازیابی و اطلاعات بالین 

دکتر صباغیان

دکتر پارسایی فر 

دکتر قاسمی 

98/11/29

98/11/30

Slides 16 صورتجلسه 16 ساعت program

 

تاریخ به روز رسانی : 98/12/20

 

 

سال 1397

ردیف
عنوان
مدرس
برنامه زمان بندی
تاریخ برگزاری
 مواد آموزشی 
  تعداد افراد شرکت کننده
1 آشنایی با شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی نجمه نوارباف زاده  program 97/6/14 slides 16
2

آشنایی با شیوه ها و راهبردهای جستجو

(ویژه دانشجویان)

نجمه نوارباف زاده -

97/8/5

97/8/6

97/8/7

slides 20
3 ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت  دکتر زارع program 97/11/8 slides 18
4 آشنایی با شبکه های علم سنجی (سامانه نوپا)  نجمه نوارباف زاده    97/11/15 slides  
5 systemaatic Review     97/11/23و 97/11/24 slides  
6 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی clinicalkey     97/11/28 slides  
7 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی uptodate و web of sciences     97/12/7    

 

تاریخ به روز رسانی :  1398/4/5

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort