پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

سال 1398

  

ردیف 
عنوان
مدرس
     تاریخ برگزاری    
مواد آموزشی 
  تعداد شرکت کننده ها   
صورتجلسه
   دوره  برنامه زمانبندی 
1
ترجمان دانش 
زهرا مهری 
98/1/27
slides
25
صورتجلسه
8 ساعت program
2
شناسه های آکادمیک 
نجمه نوارباف زاده 
98/3/28
slides
8
صورتجلسه  8 ساعت program
3
چاپ و انتشار مقاله 
دکتر رحیم
98/4/20
Sllides
23
 صورتجلسه 
12ساعت program
4
جستجوی پیشرفته 
دکتر صباغیان - دکتر پارسایی فر 
98/6/12

98/6/13

slides
15
صورتجلسه
12 ساعت program
5
جستجوی بالینی
دکتر باجی ودکتر صباغیان 
98/8/21

98/8/22

 
 
 
16 ساعت  
6 سیستماتیک رویو  دکتر صالحی 

98/9/26

98/9/27

      16ساعت  
7 اخلاق در پژوهش  دکتر بدوی 

98/10/8

98/10/9

      10 ساعت  
8 رفرنس نویسی  اعظم جهانگیری مهر

98/11/14

98/11/15

      10 ساعت  

 

 

 

تاریخ به روز رسانی : 98/7/4

 

سال 1397

ردیف
عنوان
مدرس
برنامه زمان بندی
تاریخ برگزاری
 مواد آموزشی 
  تعداد افراد شرکت کننده
1 آشنایی با شناسه های آکادمیک اعضای هیئت علمی نجمه نوارباف زاده  program 97/6/14 slides 16
2

آشنایی با شیوه ها و راهبردهای جستجو

(ویژه دانشجویان)

نجمه نوارباف زاده -

97/8/5

97/8/6

97/8/7

slides 20
3 ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت  دکتر زارع program 97/11/8 slides 18
4 آشنایی با شبکه های علم سنجی (سامانه نوپا)  نجمه نوارباف زاده    97/11/15 slides  
5 systemaatic Review     97/11/23و 97/11/24 slides  
6 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی clinicalkey     97/11/28 slides  
7 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی uptodate و web of sciences     97/12/7    
8            

 

 

تاریخ به روز رسانی :  1398/4/5

 

سال 96

ردیف عنوان کارگاه نام مدرس برنامه زمانبندی تاریخ برگزاری مواد آموزشی  
1 آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع  دکتر بدوی   96/7/5 slides  
2 جستجوی منابع الکترونیک  دکتر علی حسین قاسمی   97/9/29 slides  
3 علم سنجی نجمه نوارباف زاده  

96/12/20 و

96/12/21

slides  
4 تجزیه وتحلیل اماری داده های پژوهشی اعظم جهانگیریر مهر   97/1/20 slides