دات نت نیوک
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

سال 1398

ردیف 
عنوان
مدرس
تاریخ برگزاری
مواد آموزشی
تعداد افراد شرکت کننده 
صورتجلسه 
ارزیابی
1
ترجمان دانش 
 زهرا مهری
98/1/27
slides
25
صورتجلسه
 
2
شناسه های آکادمیک
نجمه نوارباف زاده 
98/3/28
slides
8
صورتجلسه
 
3
چاپ و انتشار مقاله 
دکتر رحیم
98/4/20
 
 
 
 
4
جستجوی پیشرفته 
 
 
 
 
 
 
5
جستجوی بالینی
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

سال 1397

ردیف
عنوان
مدرس
برنامه زمان بندی
تاریخ برگزاری
 مواد آموزشی 
  تعداد افراد شرکت کننده
1 آشنایی با شناسه های آکادمیک اعضای هیئت علمی نجمه نوارباف زاده  program 97/6/14 slides 16
2

آشنایی با شیوه ها و راهبردهای جستجو

(ویژه دانشجویان)

نجمه نوارباف زاده -

97/8/5

97/8/6

97/8/7

slides 20
3 ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت  دکتر زارع program 97/11/8 slides 18
4 آشنایی با شبکه های علم سنجی (سامانه نوپا)  نجمه نوارباف زاده    97/11/15 slides  
5 systemaatic Review     97/11/23و 97/11/24 slides  
6 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی clinicalkey     97/11/28 slides  
7 آشنایی با جستجو در پایگاه اطلاعاتی uptodate و web of sciences     97/12/7    
8            

 

 

تاریخ به روز رسانی :  1398/4/5

 

سال 96

ردیف عنوان کارگاه نام مدرس برنامه زمانبندی تاریخ برگزاری مواد آموزشی  
1 آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع  دکتر بدوی   96/7/5 slides  
2 جستجوی منابع الکترونیک  دکتر علی حسین قاسمی   97/9/29 slides  
3 علم سنجی نجمه نوارباف زاده  

96/12/20 و

96/12/21

slides  
4 تجزیه وتحلیل اماری داده های پژوهشی اعظم جهانگیریر مهر   97/1/20 slides