پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
کارمندان کتابخانه

 

مسئول کتابخانه : خانم نجمه نوارباف زاده 

رشته تحصیلی :  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

تلفن تماس : 36228916-061   

پست الکترونیک : nnavarbaf@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس کتابخانه :خانم مریم مرعی   

  رشته تحصیلی : لیسانس  فناوری اطلاعات سلامت      

تلفن تماس : 36228916-061 

  پست الکترونیک : centlib@shoushtarums.ac.ir

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه انتشار نتایج اخبار پژوهش های سلامت
سامانه نشریات علمی پزوهشی پزشکی
سامانه نوپا
سامانه منبع یاب
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort