پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
شرح وظایف

 

هماهنگی امور کتابخانه با معاونت آموزش و تحقیقات

پیگیری مسائل مربوط به کتابخانه

تنظیم نامه های اداری و پاسخگویی و اجرای نامه های مدیران

تنظیم و سازماندهی لیست سفارشات خرید منابع از طرف هیات علمی، دانشجویان و سایرین جهت مجموعه سازی

برنامه ریزی ،سازمان دهی و مجموعه سازی منابع

شرکت در نمایشگاههای مربوطه جهت خریداری منابع مورد نیاز کتابخانه

ثبت و ورود اطلاعات و فهرستنویسی منابع جهت قرار گیری در قفسه های مربوطه

پاسخگویی به مراجعین میز امانت و مرجع

تسویه حساب نهایی با دانشجویان، پرسنل و هیات علمی

شرکت در سمینارها ، همایشهای مربوط به حوزه کتابداری

رف خوانی و وجین منابع در صورت نیاز

پيگيري معايب سيستمها از طريق هماهنگي با كارشناس مركز كامپيوتر دانشكده

مشاوره با  اعضاء هيئت علمي و دانشجويان جهت استفاده از پورتال منابع ديجيتال

تهيه آيين نامه هاي لازم جهت استفاده از كتب و مجلات و اداره كتابخانه

انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در نمایشگاههای کتاب با معاونت پژوهشی دانشکده

صحافی ابتدایی کتابهای مستهلک

مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضاءهیات علمی

نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتاب های کتابخانه

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه انتشار نتایج اخبار پژوهش های سلامت
سامانه نشریات علمی پزوهشی پزشکی
سامانه نوپا
سامانه منبع یاب
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort