پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

                     

                      ساعت کار کتابخانه ، مخزن و بخش امانت                     

شنبه الی چهارشنبه 8 صبح لغایت 15.30 عصر