پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

 

 

آدرس پستی : خوزستان -شوشتر- چهارراه شهید رجایی- ضلغ غربی- معاونت آموزش و تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی - کتابخانه مرکزی

پست الکترونیک :   nnavarbaf@gmail.com   -------     lib_sh@ajums.ac.ir

شماره تماس : 36228916-061