پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
تازه های کتاب
 
لیست کتاب های خریداری شده از نمایشگاه کتاب تهران ( اردیبهشت 97) فارسی

 

ردیف/عنوان/ناشر/تعداد/موضوع

 

1  5000نکته کنکور مامایی(نکات برتر)-گلبان5 -مامایی

2پیزیوتومی و مراقبتهای آنگلبان5 -مامایی

3 اصول واکسیناسیون در بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنگلبان 5- مامایی

4بهداشت مادر و کودک پارساگلبان5 -مامایی

5بیماریهای زنان و ناباروری بر اساس سرفصل دروس ماماییگلبان5- مامایی

6درسنامه آزمون محور مامایی(بارداری و زایمان) گلبانگلبان2- مامایی

7درسنامه آزمون محور مامایی(بهداشت) گلبانگلبان2 مامایی/ بهداشت

8درسنامه آزمون محور مامایی(زبان انگلیسی) گلبانگلبان2 مامایی

9درسنامه آزمون محور مامایی(بیماریهای نوزادان) گلبانگلبان2 مامایی/ بهداشت

10درسنامه آزمون محور مامایی(بیماریهای داخلی-جراحی) گلبانگلبان2 مامایی

11درسنامه آزمون محور مامایی(جنین شناسی) گلبانگلبان2 مامایی

12درسنامه آزمون محور مامایی(بیماریهای زنان) گلبانگلبان2 مامایی

13راهنمای مطالعه کتاب آزمون فینال ماماییگلبان5 مامایی

14فرهنگ جامع ماماییگلبان3 مامایی

15فرهنگ جامع و مصور پرستاری گلبانگلبان5 پرستاری

16گنج آزمون مامایی-10000تستگلبان3 مامایی

17مجموعه سوالات ادواری کنکور کارشناسی ارشد مامایی(1394-1395)گلبان2 مامایی

18مجموعه سوالات ادواری کنکور کارشناسی ارشد(1393-1394)گلبان2 مامایی

19کتاب آزمون بهداشتگلبان3 مامایی/ بهداشت

20کتاب آزمون فینال ماماییگلبان7 مامایی

21کتاب جامع و فشرده مبانی مامایی و زنانگلبان5 مامایی

22نلسون2016اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش(ارتوپدی)اندیشه رفیع3 علوم پایه / اتاق عمل

23نلسون2016 بیماریهای قلب و عروقاندیشه رفیع3 همه گروه ها

24مبانی طب کودکان نلسون2019 همراه با تغذیه تکمیلی*اندیشه رفیع5 همه گروه ها

25مطالعات موردی مستند (رژیم درمانی)اندیشه رفیع5تغذیه

26اصول تحقیق کیفی شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری *اندیشه رفیع5 علوم پایه / همه گروه ها

27رازهای تغذیه ای برای بهبود در زوجین نابارور *اندیشه رفیع5 تغذیه/ مامایی

28نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای مفاصل و استخوان*اندیشه رفیع5 تغذیه

29مروری سریع بر تفسیر نوار قلباندیشه رفیع5 پرستاری

30Oxford handbook of clinical medicineاندیشه رفیع1 علوم پزشکی

31راهنمای جیبی مبانی پرستاری مراقبت ویژه اندیشه رفیع5 پرستاری

32اطلس جیبی طب اورژانس*اندیشه رفیع5 پرستاری/ فوریت های پزشکی

33UNIQUE  خلاصه بیوشیمی یونیک*اندیشه رفیع5 تغذیه / همه گروه ها

34اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویاناندیشه رفیع5 علوم پایه / همه گروه ها

35QRمرجع سریع بیوشیمی مصور هارپر 2015اندیشه رفیع5 همه گروه ها

36فارماکولوژی پزشکی پرستاری- مامایی- هوشبری (معمار)*اندیشه رفیع5 همه گروه ها

37مهارتهای بالینی مامایی در بلوک زایمان*اندیشه رفیع5 مامایی

38تشخیص و درمانی بیماریهای زنان کارنت 2013 جلد اول*اندیشه رفیع4 مامایی

39تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت 2013 جلد دوم*اندیشه رفیع4 مامایی

40فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی – فارسی موزبی*اندیشه رفیع5 همه گروه ها

41واژه نامه تخصصی زنان و زایمان و نازایی (صارمی)اندیشه رفیع5 مامایی

42درسنامه طب تولید مثل (صارمی)اندیشه رفیع5 مامایی

43پاپ اسمیر (طبق آخرین تغییرات بتسدا 2014) {رومی}اندیشه رفیع10 ماایی

44پروتکل های بارداری پرخطر 2017 {رومی}اندیشه رفیع10 مامایی

45راهنمای آزمایشگاهی سازمان بهداشت جهانی آزمایشات باروریاندیشه رفیع5 مامایی/ بهداشت

46راهنمای بالینی اصول فنون پرستاری کوزیر ***نشر جامعه نگر10 پرستاری

47راهنمای سریع پرستاری رادیولوژی***نشر جامعه نگر5 پرستاری

48زخم فشاری (پیشگیری،درمان و مراقبتهای پرستاری)***نشر جامعه نگر5 همه گروه ها/ پرستاری

49مراقبت های پرستاری در منزل ***نشر جامعه نگر5 پرستاری

50اخلاق در پرستاری برزویی***نشر جامعه نگر10 پرستاری

51اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای***نشر جامعه نگر10 پرستاری

52سری کامل 17 جلد برونر سودارث 2018 ***نشر جامعه نگر17 پرستاری

53چکیده طلایی داخلی _ جراحی نکات کنکوری***نشر جامعه نگر3 پرستاری/ اتاق عمل

54اصول تهویه مکانیکی برای پرستاران***نشر جامعه نگر3 پرستاری

55تفسیر ECG به روش سریع ***نشر جامعه نگر3 پرستاری

56فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی***نشر جامعه نگر5 پرستاری

57D.R.S مرور جامع بافت شناسی***نشر جامعه نگر1 مامایی

58هندبوک برونر 2018 ***نشر جامعه نگر5 پرستاری

59مرور و آزمونهای کاتزونگ- ترور 2015 شومیزAndنشر جامعه نگر15 همه گروه ها

60فارماکولوژی رنگ و دیل/ Et نشر جامعه نگر15 همه گروه ها

61مجموعه آزمونهای ارشد آناتومی ویراست دوم ***نشر جامعه نگر3 همه گروه ها

62اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب ***نشر جامعه نگر15 اتاق عمل

63نکات طلایی ارشد اتاق عمل***نشر جامعه نگر5 اتاق عمل

64تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی عمومی ج اول 2014 ***نشر جامعه نگر5 اتاق عمل

65تکنولوژِی برای تکنولوژیست جراحی چشم فک و صورت ج دوم 2014 ***نشر جامعه نگر5 اتاق عمل

66تکنولوژِ برای تکنولوژِست جراحی زنان مامایی ج سوم 2014 ***نشر جامعه نگر5 اتاق عمل

67تکنولوژِی اتاق عمل در اورژانس تروما و مراقبتهای آن ***نشر جامعه نگر10 اتاق عمل

68تکنولوژی جراحی گوارش و غدد ساداتی 9 ***نشر جامعه نگر15 اتاق عمل

69 رفتار و روابط  انسانی در مراکز آموزشی دانشگاهی آکادمیک 1 همه گروه ها

70 اخلاق حرفه ایی اعضای هیات علمی در بعد آموزش آکادمیک 2 همه گروه ها

71 تکنیک های آماری در مقالات آی اس آی آکادمیک 2 همه گروه ها

72 توانبخشی تغذیه ایی در درمان اعتیاد آکادمیک 2 تغذیه

73 اخلاق پژوهش مبانی و مسائل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 همه گروه ها

74 بهداشت مواد غذایی حیدری 3 تغذیه

75 جایگاه اخلاق در پژوهش های علمی پژوهشکده مطاعات فرهنگی و اجتماعی 2 همه گروه ها

76 بررسی وضعیت سلامتویژه دانشجویان پرستاری، مامایی، فوریت...... علوم و فنون پزشکی اهواز 5 همه گروه ها

77 Fast Reading : درک مطلب جامع آزمون های زبان جنگل 5 همه گروه ها

78 Fast Vocab : واژگان جامع جنگل 5 همه گروه ها

79 فوریت داخلی 1 اندیشه رفیع 10 فوریت های پزشکی

80 فوریت های پزشکی در شرایط خاص جامعه نگر 15 فوریت های پزشکی

81 مراقبت های پیش بیمارستانی : تروما 1 جامعه نگر 15 فوریت های پزشکی

82 مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی فوریت های پزشکی جامعه نگر 15 فوریت های پزشکی

83 فوریت های محیطی جامعه نگر 15 فوریت های پزشکی

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه انتشار نتایج اخبار پژوهش های سلامت
سامانه نشریات علمی پزوهشی پزشکی
سامانه نوپا
سامانه منبع یاب
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort