پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

اعلام مقادیر جدید IF مجلات نمایه شده در ISI

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به اطلاع می رساند مقادیر جدید Impact Factor (ضریب تاثیر) مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI، مربوطه سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. شاخص impact Factor جدید مجلات حاصل تقسیم تعداد استنادات سال ۲۰۱۹ به تعداد مقالات منتشر شده سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ مجلات است. در ویرایش جدید منتشر شده، پنج مجله زیر موفق به دریافت IF بالاتر ا ز۲ شده اند.

 جدول مقایسه ای مقادیر Impact Factor جدید مجلات علوم پزشکی کشور 

International Journal Of Health Policy and Management از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

BioImpacts از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Journal of Environmental Health Science & Engineering از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Journal of Basic Medical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی مشهد


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort