پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

برندگان مسابقه کتابخوانی

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | |

جوایز برندگان مسایقه کتابخوانی جنایت علیه محیط زیست در جشن روز دانشجو در تاریخ 1398/9/18 اهدا گردید. اسامی برندگان به شرح زیر می باشند 

1-حسن حسن نباتی

2-مهسا مرادپور دزفولی

3- مژده سالک 

4- سپیده راهنورد

5- کوثر جاوریان

6- زینب علیپور

7- طاهره مقتدر

8- نوید فهیم

9- فاطمه عبادی فر


مطالب مرتبط

Sort by: