پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

اعلام شاخص ضریب تاثیر ۲۰۱۸ (Impact Factor) مجلات نمایه شده در پایگاه Web of Science

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | |

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا موسسه ISI ، فهرست مجلات با ضریب تاثیر Impact Factor) ۲۰۱۸) را منتشر کرد.
مجله CA-Cancer Journal for Clinicians با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد.
در ایران مجله International Journal of Health Policy and Management در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.
جهت دسترسی به پایگاه Web Of Science  در قسمت Journal Citation Reports  فهرست مجلات با ضریب تاثیر ۲۰۱۸ را مشاهده نمایید.


مطالب مرتبط

Sort by: