پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

راه اندازی سرویس ایمیل آکادمیک

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | |

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان محترم می رساند سرویس ایمیل آکادمیک توسط واحد IT معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی شوشتر راه اندازی شد. لذا همکاران و اساتید محترم می توانند از طریق آدرس http://centlib.shoushtarums.ac.ir/Home/help-mail جهت درخواست اقدام نمایند . 


مطالب مرتبط

Sort by: