پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

ارسال درخواست حق التشویقی مقالات از طرق سامانه بهسان

آقای میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | |

با توجه به راه اندازی سامانه اطلاعات جامع پژوهشی بهسان مقالات واجد حق التشویقی از طریق این سامانه انجام خواهند شد. همکاران محترم توجه داشته باشید جهت درخواست حق التشویقی اول در سامانه بهسان ثبت نام نمایید. 


مطالب مرتبط

Sort by: