پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تالیف

میثم بذرچین| | | 0 نظر | | | |

چهارمین جلسه کمیته تالیف با حضور اعضای محترم کمیته تالیف در تاریخ 97/11/27 برگزار گردید . در این جلسه به بررسی کتابهای تالیفی درخواستی پرداخته شد . 


مطالب مرتبط

Sort by: