lang="fa-IR" ثبت موضوع (پزشکی ایرانی) در اصطلاح نامه پزشکی MeSH
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

ثبت موضوع (پزشکی ایرانی) در اصطلاح نامه پزشکی MeSH

خانم نجمه نوارباف زاده| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

 بـه علت تحـولات پويـا در زمينـه اصـطلاحات زيسـت پزشـكي، موضوع تشخيص اصطلاح علمی و درست در داده كاوي متون و آثار پزشکی، مسئله ای مهم است. از موانع گردش روان و صحیح  اطلاعات در شریان های علمی جامعه پزشکی، پراکندگی سرعنوان های موضوعی به علت تفاوت های زبانی است که موجب آشفتگی و پراکندگی واژگان پزشکی و در نتیجه طبقه بندی نادرست موضوعی و عدم بازیابی منابع در کتابخانه های پزشکی می شود.

بدین خاطر، اهمیت نمایه سازی صحیح مقالات فارسی و غیرفارسی مجلات حوزه پزشکی با استفاده از اصطلاحنامه  MeSH ،به منظور رؤیت پذیری و افزایش دسترسی به مقالات، بیش از پیش مشخص می گردد. دکتر آرمان زرگران، مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از ورود و ثبت موضوع " طب ایرانی"  (Persian Medicine) در سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (MeSH) به عنوان یک دستاورد مهم بین المللی در تثبیت جهانی این موضوع  خبر داد.

ایشان افزود: دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از دو سال قبل تلاش خود برای افزودن طب ایرانی به سر عنوان‌های موضوعی پزشکی را آغاز و مکاتبات لازم توسط پژوهشگران این حوزه را هدایت و انجام داد و ارسال مستندات لازم را آغاز و پیگیری نمود که سرانجام این فرایند به وارد شدن عبارت طب ایرانی در این درختواره دانش پزشکی در سال ۲۰۲۲ منجر شد. 

 

 

سرعنوانهای موضوعی پزشکی Mesh (Medical Subject Headings ) ) که توسط کتابخانه ملی پزشکی NLM به صورتی مستمر تهیه و تولید می شود، ابزار استانداردی برای نمایه سازی متون و آثار حیطه  پزشکی توسط کتابخانه ها و مجلات پزشکی در سراسر جهان پذیرفته شده است که منجر به بازیابی بهتر و بیشتر مقالات و به دنبال آن، افزایش شمار مقالات استناد شده و در نتیجه، افزایش ضریب تأثیر مجله می شود.

گفتنی است اولین اصطلاحنامه پزشکی فارسی  نیز با همت و تلاش استاد رهادوست عضو هیئت علمی پیشین دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکارانشان در سال 1384  تهیه و توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شد و به عنوان کتاب برگزیده کشور در سال 1385 در بخش کلیات نیز انتخاب شد. 

  •  

مطالب مرتبط

Sort by:
سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه انتشار نتایج اخبار پژوهش های سلامت
سامانه نشریات علمی پزوهشی پزشکی
سامانه نوپا
سامانه منبع یاب