پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

شعار بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار « دانایی؛ مانایی»

خانم نوارباف زاده| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

یست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار « دانایی؛ مانایی»
۲۴ آبان ماه تا  ۳۰ آبان ماه برگزار می گردد.

نامگذاری ایام هفته کتاب و کتابخوانی به شرح زیر می باشد :

روز اول : کتاب، کتابخانه، کتابدار، پایتخت کتاب
روز دوم : کتاب و جامعه‏‌پردازی با مروجان کتاب
روز سوم : کتاب، دانایی و توانایی
روز چهارم : کتاب، سبک زندگی و جامعه سالم
روز پنجم : کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی
روز ششم : پویندگی با کتاب و کتابفروشی
روز هفتم : کتاب، باورمندی دینی و خودسازی معرفت


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort